S cepljenjem deklic in dečkov proti HPV je Slovenija na poti k eliminaciji rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV

S cepljenjem deklic in dečkov proti HPV je Slovenija na poti k eliminaciji rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV

Strokovnjaki pozivajo starše šestošolcev k cepljenju otrok proti HPV – s cepljenjem deklic in dečkov proti HPV je Slovenija na poti k eliminaciji rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Zaščitimo tudi letošnjo generacijo šestošolk in šestošolcev!

Tudi ob pričetku letošnjega šolskega leta so na današnji novinarski konferenci v organizaciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Onkološkega inštituta Ljubljana in Nacionalnega inštituta za javno zdravje strokovnjaki skupaj z Ministrstvom za zdravje, Zavodom za šolstvo in Sekcijo za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pozvali starše k odločitvi za cepljenje otrok proti HPV, saj je cepivo varno in učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni. Lanskoletna uvedba brezplačnega cepljenja proti HPV tudi za dečke je bil velik korak k zaščiti slovenskih dečkov pred boleznimi, ki jih povzroča HPV ter vzpostavitvi kolektivne imunosti. Tako v Sloveniji kot v vseh drugih evropskih državah se cepljenje po nacionalnem programu izvaja v starosti okrog 12 let, saj je cepljenje najbolj učinkovito, če se cepimo pred prvo okužbo. Ker je pri mlajših imunski odziv na cepljenje boljši, zadostujeta že dva odmerka, zato strokovnjaki pozivajo starše, da s pravočasno odločitvijo za cepljenje njihovih otrok v mladosti, poskrbijo za njihovo zdravje v odrasli dobi. 

Usklajeno sodelovanje strokovnjakov iz zdravstva, šolstva, civilne družbe in političnih odločevalcev igra ključno vlogo pri prizadevanjih, da Slovenija kot ena izmed prvih evropskih držav doseže eliminacijo raka materničnega vratu in drugih s HPV povezanih rakov, je uvodoma poudarila strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak.  »Onkološki inštitut Ljubljana kot osrednja nacionalna ustanova za onkologijo usmerja programe celostne obravnave rakavih bolezni tudi na področju preventive, ki je izjemnega pomena v celostni skrbi za obvladovanje raka. Zaradi razvoja znanosti in tehnologije smo pri spopadanju z rakom vse bolj uspešni. Vse večji pomen dobiva primarna preventiva, katere najbolj učinkovito orodje za preprečevanje raka je cepljenje proti okužbam, ki povzročajo raka. Slovenska onkološka stroka cepljenje podpira, zato pozivamo starše in otroke k zaupanju strokovnim priporočilom.«

Tudi Mojca Gobec, vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje je izpostavila, da je cepljenje proti HPV tako učinkovito, da lahko ob zadostni precepljenosti v Sloveniji, Evropi in na globalni ravni pričakujemo eliminacijo rakov, ki jih povzroča okužba s HPV:  »S tem bi rešili številna življenja in preprečili dolgotrajna zdravljenja ter njihove posledice. Pogoj za to je povečanje precepljenosti na 90 %, kar je tudi eden od ključnih ciljev novega Evropskega načrta za boj proti raku in tudi Državnega programa za obvladovanje raka v Sloveniji.  Od lani je cepljenje proti HPV dostopno tudi dečkom, kar je pomemben korak k doseganju kolektivne imunosti in k uresničevanju cilja eliminacije rakov, ki jih povzroča okužba s HPV.« 

Zelo pomemben vir informacij o HPV so tudi osnovne šole, saj poteka cepljenje proti HPV na sistematskem pregledu v 6. razredu. Dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo: »Na Zavodu RS za šolstvo podpiramo vse aktivnosti na področju preventive, s katerimi se ozavešča mlade, starše in celotno družbo z namenom, da je možno mnogo hudih bolezni preprečiti oziroma zdraviti. Odzivanje na povabila na preventivne preglede omogoča pravočasno odkrivanje bolezni in s pravočasnim zdravljenjem preprečimo nadaljnji razvoj bolezni. Začetek šolskega leta je priložnost, da se starše ponovno opremi s strokovno verodostojnimi informacijami o učinkovitosti cepiv proti HPV oz. o pomenu pravočasnega odkrivanja bolezni. Informacije bodo imele večji učinek, če bomo skupaj delovali strokovnjaki iz zdravstva, osebni zdravniki otrok ter zavodi, ki delujemo na področju svetovanja šolam in šole same.«

Letošnja novinarska konferenca «ABC o HPV« že drugič zaporedoma poteka ob začetku šolskega leta in kaže, da bo tako tudi v prihodnje. Doc. dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja državnega programa ZORA pojasnjuje zakaj: »Na začetku šolskega leta se prvošolčki in njihovi starši veliko ukvarjajo z varno potjo v šolo, starše šestošolcev pa čaka odločitev za cepljenje proti okužbam s HPV, ki bo njihovega otroka na poti skozi življenje varovalo pred številnimi raki in drugimi boleznimi, ki jih te okužbe povzročajo. Izjemno pomembno je, da s cepljenjem ne odlašajo, saj je cepljenje v tej starosti najbolj učinkovito. V tej starosti sta za zagotavljanje zaščite pred okužbo potrebna le dva odmerka, kasneje so potrebni trije.«  

Cepljenje proti HPV se v okviru programa cepljenja v Sloveniji izvaja pri deklicah in dečkih, ki obiskujejo šesti razred osnovne šole. Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poudarila: »Cepljenje je najboljša zaščita pred okužbami s HPV in boleznimi, ki jih te okužbe povzročajo. V Sloveniji je na voljo 9-valentno cepivo proti HPV, ki je izjemno varno in učinkovito. Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo po cepljenju, so največkrat blagi in prehodni. Zaščita po cepljenju traja vsaj deset let in je najverjetneje dolgotrajna. V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko cepijo tudi zamudnice in zamudniki: dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in dečki, ki so obiskovali 6. razred v šolskem letu 2021/22 in še niso bili cepljeni. Cepljenje proti HPV je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV oz. pred prvimi spolnimi stiki, zato je pomembno, da se tudi v pandemiji covid-19 zagotovi čimbolj nemoteno izvajanje rednih cepljenj v skladu s programom cepljenja in s tem pravočasna zaščita pred nalezljivimi boleznimi.«

Dr. Šinkovec Zorko je predstavila tudi nove podatke o tem, koliko slovenskih deklic se cepi proti HPV. Opozorila je na upad precepljenosti proti HPV in tudi pri nekaterih drugih cepljenjih otrok v času pandemije covid-19, kar je najverjetneje posledica zamika pri izvajanju cepljenja v pandemiji covid-19. Ta je namreč zaradi zaprtja šol, izolacij, karanten ter spremenjenega delovanja zdravstvenega sistema vplivala na izvajanje cepljenja tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah: »V šolskem letu 2020/21 smo v Sloveniji zabeležili 49,8 % precepljenost šestošolk proti HPV, kar je skoraj 9% manj kot v šolskem letu 2019/20, ko je precepljenost znašala 58,5 %.« 

Dr. Šinkovec Zorko je predstavila tudi prve, še preliminarne podatke precepljenosti dečkov proti HPV: »Pred uvedbo cepljenja dečkov proti HPV v program cepljenja se je v Sloveniji proti HPV cepilo med 3 % in 5 % dečkov, do konca junija 2022 pa je po preliminarnih podatkih polno cepljenje proti HPV prejelo okoli 15 % dečkov, rojenih leta 2010 (dečki, ki so večinoma obiskovali 6. razred osnovne šole v letu 2021/22).« 

Prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., ginekologinja z UKC Ljubljana je izpostavila, da je okužba s HPV ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb, ki lahko povzroči različne vrste rakov in drugih bolezni tako pri ženskah kot pri moških: »Okužbo s HPV največkrat povezujemo z rakom materničnega vratu. Breme bolezni zaradi HPV pa je veliko tudi pri moških, kjer HPV povzroča raka zadnjika, penisa, raka ustnega dela žrela in genitalne bradavice. Vključitev moških v cepljenje proti HPV dodatno pospeši celostno zmanjševanje bolezni zaradi HPV.«

Cepljenje je dobrina, ki ni dostopna vsem otrokom našega planeta. Privilegij cepljenja proti HPV je bil sprva namenjen le deklicam, po več kot desetih letih prizadevanj in z znanostjo podprtimi spoznanji pa smo uspeli, da imajo tudi dečki sedaj to možnost cepljenja, je poudarila Janja Schweiger Nemanič, dr. med., šolska zdravnica v ZD Ljubljana enota Šiška in članica Sekcije za šolsko, adolescentno in študentsko medicino. Posebej je nagovorila tudi starše: »Dragi starši, zavedamo se, da odločitev ni vedno lahka in ste pri odločitvi za cepljenje otroka lahko tudi v stiski. Pogovor in zaupanje s šolskim zdravnikom vam olajša odločitev. Tako starši kot šolski zdravniki moramo varovati naše otroke v viharnih mladostnih letih s cepljenjem proti HPV, kajti bolezen prizadene številne ljudi v mlajši odrasli dobi.«

Na novinarski konferenci je sodelovala tudi Tadeja Kahrimanovič, mama mladostnika, ki se je cepil proti HPV. Poudarila je, da je ključno za starše, da v šoli ali v ambulanti dobijo ustrezne strokovne informacije o HPV od šolskega zdravnika. Tudi sama se je udeležila strokovnega predavanja o HPV na šoli, osebno je potem govorila tudi z zdravnico ter se tako lažje odločila, da svojega otroka zaščiti pred okužbo s HPV in morebitnimi težavami, ki bi jih lahko imel zaradi okužbe v odrasli dobi.

Priponke

  1. ŠpelaSmrkolj_Ginekološkaklinika_SHPVpovezaneboleznipriženskahinmoških.pdf
  2. JanjaSchweigerNemanič_ZdravstvenidomLjubljana.pdf
  3. NadjaŠinkovecZorko_NIJZ_CepljenjeHPV2022.pdf

Deli z ostalimi