Plakete in priznanja v letu 2020 prejmejo:

PISNO  PRIZNANJE

Na predlog Posavsko obsoteljskega DBPR prejmejo za prispevek pri organizaciji prireditev v Rožnatem oktobru 2019, gospa Mirjana Jelančič, gospa Katarina Vovk in gospa Mojca Tržan

Gospa Sonja Punčuh je v regiji Celje ambasadorka Evropskega kodeksa proti raku in programa SVIT. Za njeno  prizadevno delo ji, na predlog DBPR Celje, podeljujemo pisno priznanje.

Na predlog DBPR Velenje podeljujemo pisno priznanje gospe Nataši Žorž, za njeno neprecenljivo pomoč pri delu in realizaciji programov društva.

BRONASTA PLAKETA

Sodelovanje Pomurskega DBPR in Pomurske gospodarske zbornice traja že vrsto let. Zbornica je še posebej aktivna na področju promocije zdravja na delovnem mestu, za kar ji podeljujemo bronasto plaketo.

Bronasto plaketo prejme na predlog Pomurskega DBPR gospa Nataša  Slavič z uprave Občine Razkrižje. Je aktivna sodelavka pri projektu »Zdrav način življenja za vse« in sodeluje pri osveščanju občanov o skrbi za zdravje vsakega posameznika.

Koroško društvo za boj proti raku podeljuje bronasto plaketo za osveščanje ljudi o pomenu zdravega življenjskega sloga, o pomenu zdravja kot vrednote in tudi za prispevek k večji prepoznavnosti društva. Plakete prejmejo gospa Branka Božnak, gospa Nina Pogorevc in gospod Jure Ploder, iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Ravne   

SREBRNA PLAKETA

Na predlog DBPR Maribor podeljujemo srebrno plaketo novinarki TV Maribor, gospe Saški Jazbec, ki vestno poroča o vseh dogodkih s področja zdravja.

Za dolgoletno aktivno sodelovanje v organih DBPR Velenje, podeljujemo srebrno plaketo gospe Dragomiri Premelč.

Prav tako na predlog DBPR Velenje podeljujemo srebrno plaketo gospe Ivanki Filipančič,  prijetni, aktivni sodelavki in mentorici različnih učnih delavnic.

Srebrno plaketo podeljujemo tudi docentki doktorici Mateji Krajc, zdravnici specialistki klinične genetike in javnega zdravja, podpredsednici Zveze že drugo mandatno obdobje, ki s svojim znanjem in človeško toplino vnaša  med vse nas spodbujajoče  in prijetno delovno vzdušje.

ZLATA PLAKETA

Zlato plaketo podeljujemo sodelavki Gorenjskega društva za boj proti raku, ga. Kseniji Noč, magistrici zdravstvene nege za dolgoletno strokovno delo na področju osveščanja prebivalstva o zdravem življenjskem slogu in skrbi za zdravje.

Gospa Metka Markovič, zdravnica in podpredsednica Koroškega DBPR, zavzeto skrbi za zdravje svojih bolnikov, kot tudi za dvig ravni znanja o zdravem življenjskem slogu vseh Korošcev. Za njeno dolgoletno delo ji podeljujemo zlato plaketo. 

Zlato plaketo podeljujemo gospe Viktoriji Rehar, profesorici zdravstvene vzgoje, ustanoviteljici in dolgoletni predsednici Društva za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije, ki je zaznamovala promocijo zdravja in zdravstveno vzgojo v celotnem slovenskem prostoru. Mnogim je bila s svojim delom učiteljica, svetovalka in svetel vzor. 

Skupaj zmoremo več!