Prejemniki plaket in priznanj na 39. slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku so:


PISNO PRIZNANJE so prejeli:

 • Na predlog Društva za boj proti raku Velenje so pisno priznanje prejele tri aktivne članice društva za neprecenljivo pomoč pri organizaciji in aktivnosti društva ter vzdrževanju socialnih stikov med pandemijo covida-19. Vse tri so članice društva že 25 let in priznanje je odraz zahvale za njihovo zvestobo. Prejemnice pisnega priznanja Zveze 2022 so: Marija Debeljak, Majda Piana in Olga Aljaž iz Društva za boj proti raku Velenje.
 • Na predlog Koroškega društvo za boj proti raku je pisno priznanje v imenu Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna) prejela direktorica Dalja Pečovnik, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev ter jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.  Z društvom so od  samega začetka delovanja društva, zato je priznanje izkaz zaupanje in želje po nadaljnjem dobrem sodelovanju.

BRONASTO PLAKETO so prejeli: 

 • Bronasto plaketo je na predlog Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja prejela ravnateljica Osnovne šole Boštanj ga. Vesna Vidic, ki je s svojim prizadevanjem, delom in ustvarjalnostjo skupaj s svojim kolektivom doprinaša k prenašanju najpomembnejših sporočil Evropskega kodeksa za boj proti raku, med drugim tudi s soorganizacijo Rožnatega teka za življenje. Plaketa je odraz globokega spoštovanja do njenega dela in prizadevanja. 

  Bronasto plaketo je na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor prejel župan občine Lovrenc na Pohorju g. Marko Rakovnik. G. Rakovnik že dolga leta skrbi za zdravje občank in občanov občine Lovrenc na Pohorju in tudi v letu 2022 bo občina v sodelovanju z Društvom za boj proti raku organizirala različne delavnice na temo preventive pred rakom in tudi na ta način pristopila k zavezi društva in Zveze osveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom.

SREBRNO PLAKETO so prejeli:

 • Za dolgoletno odgovorno in predano delovanje v regijskem Društvu za boj proti raku Celje je prejela srebrno plaketo Nevenka Rahten, članica Društvu za boj proti raku Celje že od same ustanovitve leta 2002. Ves ta čas je prizadevno izvajala vse aktivnosti, ki jih mora društvo zagotavljati v okviru finančnega poslovanja. Brez odlašanja je dala na voljo svoje znanje, izkušnje in seveda čas. Poleg tega ves čas deluje kot promotor vsebinskih aktivnosti, ki potekajo pod okriljem društva. S svojim odgovornim in predanim delovanjem je društvu prihranila zelo veliko finančnih sredstev, za kar ji gre še posebna zahvala.

  Na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor je srebrno plaketo prejel Center za medicinsko rehabilitacijo, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Poleg veliko drugih uspešnih projektov je v letu 2021 aktivno sodeloval pri pripravi avdio-video posnetkov vaj namenjenih ženskam po zdravljenju raka dojk, ki bodo javnosti dostopne na različnih sporočilnih kanalih vseh sodelujočih. Program  lahko uporabimo za nov način komunikacije in izobraževanja ter tako spodbudimo procese promocije, varovanja, krepitve, izobraževanja in ohranjanja zdravja celotne populacije v Mestni občini Maribor.

  ZLATO PLAKETO so prejeli:

 • Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana, izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku podeljuje zaslužno zlato plaketo izredni profesorici dr. Ireni Oblak za njeno veliko predanost, požrtvovalnost in neusahljivo energijo, s katero je strokovno vodila inštitut skozi izjemne okoliščine. V ključnih trenutkih je izkazala pogum za potrebne odločitve, ki so se prilagajale neznanim in hitro spreminjajočim se okoliščinam. Velik poudarek je dajala ažurni in odprti komunikaciji tako z zaposlenimi kot z bolniki, svojci, društvi bolnikov in partnerji inštituta. S tem je  gradila most zaupanja in povezovanja, da so vsi podpirali ključne cilje inštituta in da so upoštevali navodila in sprejete zaščitne ukrepe, s katerimi je Onkološki inštitut zagotavljal varno okolje in omogočil, da so bili vsi bolniki na Onkološkem inštitutu pravočasno in ustrezno obravnavani.

 • Trije presejalni programi za raka Svit, DORA in ZORA

Rezultati delovanja vseh treh presejalnih programov v času pandemije covid-19 kažejo, da sta se zaupanje ljudi v presejalne programe in visoka kakovost vseh storitev programov ohranila tudi v času pandemije, zaradi česar je Zveza slovenskih društev za boj proti raku vsem trem programom podelila zaslužno zlato plaketo za angažma, ki so ga vložili v izjemno uspešno delovanje presejalnih programov v času pandemije. Izvajalcem se Zveza zahvaljuje tudi za kakovostno in strokovno delo, ki so ga ohranjali tudi v najbolj težkih trenutkih, kot na primer ob pomanjkanju kadra, premeščanju na druga delovna mesta in soočanju z drugimi pandemskimi izzivi. Zlato plaketo so v imenu vseh zaslužnih sodelavcev prevzele vodje programov, in sicer:

  • Vodja presejalnega programa Svit, dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje

   Program Svit je kljub nekajtedenski zaustavitvi v začetku pandemije covid-19 ves čas sproti analiziral vzorce blata, ki so prispeli po pošti in preiskovancem sporočal izvid preiskave. Za dva meseca se je zaradi zaustavitve preventivnih aktivnosti na državni ravni zaustavilo pošiljanje kompletov za odvzem vzorcev blata. Osebam, ki so se odzvale na vabilo za sodelovanje, so bili kompleti zato poslani v začetku maja, ko je Program Svit začel delovati v polnem obsegu. Na ta račun je sicer nastalo nekaj zamud pri pošiljanju testerjev, ki jih je Program Svit uspešno odpravili že poleti 2020.

  • Vodja presejalnega programa DORA, mag. Kristijana Hertl, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana 

   V programu DORA so s popolno prekinitvijo delovanja med prvim valom epidemije spomladi 2020 izgubili 55 delovnih dni slikanja. Nato so že konec maja ob upoštevanju vseh ukrepov za varno obravnavo in ob prilagajanju na aktualno epidemiološko situacijo v državi delo takoj organizirali tako, da bi čim prej nadoknadili odpovedi slikanj in ženskam omogočili zgodnje odkrivanje raka kot pred epidemijo. S sodelovanjem vseh deležnikov programa in zaposlenih v vseh presejalnih enotah po Sloveniji jim je uspelo v manj kot enem letu nadoknaditi vse zamude. Od maja 2020 naprej so kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram delovali neprekinjeno. Rezultati programa v letu 2020 so bili primerljivi z rezultati pred epidemijo. V letu 2021 so s predanim delom dosegli celo najboljše rezultate, odkar DORA deluje: več kot 77-odstotno udeležbo in skoraj 114.000 opravljenih presejalnih mamografij.

  • Vodja presejalnega programa ZORA, doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana 

   V programu ZORA so v času nekajtedenske prekinitve presejanja odložili 90 % presejalnih pregledov, ki so jih ginekološke ambulante v veliki meri nadoknadile s povečanim delom čez poletje, tako da je triletna pregledanost žensk v programu ZORA po prehodnem zmanjšanju že jeseni leta 2020 ponovno presegla ciljnih 70 %,  število presejalnih testov pa je bilo že jeseni 2020 primerljivo kot v času pred pandemijo, prav tako se niso podaljšale čakalne dobe na obravnavo. Ob ponovnem zagonu programa so na sedežu programa ZORA na Onkološkem inštitutu pripravili in izvajalcem posredovali analize ogroženosti žensk glede na pretekle izvide ter sezname žensk z odloženimi pregledi in jim s tem omogočili, da so prednostno obravnavali bolj ogrožene ženske, kar je v nedavnem poročilu kot primer dobre prakse prepoznal tudi OECD. Zaradi manjšega odkrivanja predrakavih sprememb v starostni skupini od 30 do 39 let, se je Onkološki inštitut povezal z NIJZ, ki je v zadnji val pandemske raziskave SI-PANDA vključil tudi vprašanja, ki so pomagala razumeti zakaj se to dogaja in načrtovati ukrepanje. V letu 2020 so v programu ZORA ginekologi opravili 142.000 presejalnih pregledov ter odkrili in zdravili 1.500 predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu.

 • Mojca Gobec, dr. med., vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje 

  Zveza slovenskih društev za boj proti raku podeljuje zaslužno zlato plaketo Mojci Gobec, dr. med., vodji Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstva za zdravje, za njen dolgoleten in pomemben doprinos k obvladovanju raka v Sloveniji na področju primarne in sekundarne preventive raka, kjer je aktivno delovala tudi v najtežjih časih pandemije covid-19. 

  V času pandemije covid-19 je v komunikaciji z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku in drugimi večkrat dejala: »Rak ne čaka, tudi mi ne smemo.«  S tem v mislih je ves čas podpirala odločitve na državni ravni, ki so podpirale varno delovanje onkološke zdravstvene dejavnosti, vključno s presejalnimi progami in aktivnostmi Zveze slovenskih društev za boj proti raku ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju obvladovanja raka.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket in priznanj!

Skupaj zmoremo več!