Prejemniki pisnih priznanj in plaket na jubilejni 40. slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku so:

 

PISNO PRIZNANJE za leto 2022 so prejeli:

·       Na pobudo Koroškega društva za boj proti raku, pisno priznanje prejme Občina Ravne na Koroškem, ki s Koroškim društvom sodeluje že od samega začetka ter že vrsto let izvaja številne projekte in programe, ki prispevajo in spodbujajo h krepitvi zdravja v občini, za vse generacije in vse ranljive skupine na vseh področjih. 

·       Na predlog društva za boj proti raku Velenje podeljujemo pisno priznanje gospe Zori Sermežanski aktivni članici društva s humano in socialno noto, ki že dolga leta vodi delavnice za preprečevanje socialne aktivnosti ter  daje  podporo pomenu in delovanju društva. S svojim delom se uvršča med aktiviste, ki so nepogrešljivi v društvu. 

·       Na predlog Zveze slovenskih društev za boj proti raku pisno priznanje podeljujemo Zdravstveno vzgojnemu centru Jesenice iz Zdravstvenega doma Jesenice in sicer za predano sodelovanje v vseh aktivnostih boja proti raku. ZVC Jesenice je eden ključnih sodelavcev in povezovalni člen med lokalno skupnostjo, zdravstvenim domom in Gorenjskim društvom za boj proti raku. 

·       Na predlog Zveze slovenskih društev za boj proti raku pisno priznanje podeljujemo gospe Špeli Flerin, profesorici zdravstvene nege na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, ki že vrsto let sodeluje z Zvezo pri izvajanju programa preventive raka in spodbuja mlade k upoštevanju 12 priporčil proti raku. 

·       Na predlog Zveze slovenskih društev za boj proti raku pisno priznanje podeljujemo Gimnaziji Bežigrad, ki omogoča svojim dijakom, da na šoli izvajajo preventivne aktivnosti v boju proti raku ter aktivno sodelujejo v aktivnostih Zveze, predvsem preko promocije 12 priporočil proti raku. Dijakinja programa mednarodne mature je postala prva slovenska predstavnica evropskih mladih ambasadorjev 12 priporočil proti raku, česar zagotovo ne bi mogla doseči brez podpore vodstva šole. 


BRONASTA PLAKETA za leto 2022

·       Bronasto plaketo na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor prejme Slovensko narodno gledališče Maribor. Kot organizatorji ali pokrovitelji humanitarnih dogodkov so pomembno prispevali k prepoznavnosti dela in pomena nevladnih organizacij v regiji in širše. To velja tudi za sodelovanje z Društvom za boj proti raku Štajerske Maribor in z njim povezanimi partnerskimi organizacijami. Gre za družbeno odgovorno ustanovo v pravem pomenu besede. 

·       Prav tako na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor bronasto plaketo prejme ALMA MATER EUROPAEA-ECM - Zasebni visokošolski zavod, ki ponuja med svojimi študijskimi programi tudi take, ki iščejo rešitve za izzive dolgožive družbe in družbe zdravja. Vodstvo zavoda ima vedno posluh za projekte društva.

·       Na predlog Pomurskega društva za boj proti raku Murska sobota bronasto plaketo prejme gospa Albino Knapp, sekretarka Rdečega križa Slovenije - Območno združenje Murska Sobota, ki si že dve desetletji prizadeva za krepitev in varovanje zdravja v najbolj ranljivih skupinah prebivalstva. Z globokim čutom za sočloveka, nesebičnim delom, prostovoljstvom ter razumevanjem varovanja in krepitve zdravja je veliko prispevala h kvaliteti življenja ranljivih skupin v Prekmurju. 

SREBRNA PLAKETA za leto 2022

·       Na predlog Pomurskega društva za boj proti raku srebrno plaketo prejme gospa Elizabeta Toplak Markovič, dolgoletna novinarka RTV Slovenije iz studia madžarskih programov Lendava, ki je vrsto let s svojimi TV prispevki iz Pomurja pomagala k zaznavnosti in boljšemu razumevanju problematike zdravja in prizadevanj stroke, našega društva ter drugih nevladnih organizacij in deležnikov za boljše zdravje ljudi v pokrajini ob Muri.  

·       Prav tako na predlog Pomurskega društva za boj proti raku srebrno plaketo prejme gospa Emilija Pavlič, kuharica in prosvetiteljica, ki si že leta prizadeva za boljše prehranske navade, predvsem naših otrok.  Z veliko energije in ljubezni izvaja v slovenskem prostoru kuharske delavnice, piše kuharske knjige ter nesebično deli svoje bogato znanje in izkušnje. Za njeno nesebično in izvirno delo na področju spodbujanja zdrave prehrane ji podeljujemo srebrno plaketo. 

·       Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor podeljuje srebrno plaketo novinarju časnika Večer, gospodu Denisu Živčecu. Denis Živčec je novinar medijske hiše Večer in portala Vecer.com. Kolumnist in družabni kronist nedeljske izdaje Večera, soustvarjalec revije Naš dom in odgovorni urednik revije Bonbon. Je prodoren pisec člankov estrade, velikih ljudi iz sosednje ulice in življenjskega sloga. Rezultat sodelovanja med Društvom za boj proti raku Štajerske Maribor in novinarjem je nova rubrika v mesečniku Bonbon. V njej bo bralkam in bralcem Večera in Bonbona predstavljeno posamezno priporočilo Evropskega kodeksa proti raku in aktualni vzporedni projekti društva in Zveze. 

·       Društvo za boj proti raku regije Celje podeljuje srebrno plaketo družbi Celjski sejem d.d., ki podpira društvo pri promociji preventivnih aktivnosti vrsto let tako, da omogoča praktično brezplačno uporabo sejemskega prostora in njihove opreme. Za to podporo in njihov doprinos k širjenju znanja o zdravju tudi na njihovih sejmih jim gre še posebna zahvala. 

·       Na predlog Društva za boj proti raku Velenje srebrno plaketo prejme gospa Karmen Petek. Pestrost njenega delovanja v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji med dijaki ter občani nas povezuje in združuje. Hvaležni smo, da svoja interdisciplinarna znanja in veščine ter izkušnje deli tako na strokovnih srečanjih med dijaki ter občani, kot s pisnimi prispevki, in s tem prispeva k vse kakovostnejšemu izpolnjevanju našega poslanstva. 

·       Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku srebrno plaketo podeljuje patru dr. Karlu Geržanu. Je odkrit, pošten, pokončen in premore zavidanja vredno osebno integriteto. Je človek, ob katerem najdeš mir, saj njegove besede tečejo počasi, nikamor se jim ne mudi.  Z veseljem se odzove na povabila Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku in naša srečanja obogati s svojimi razmišljanji in pogledi. 


ZLATA PLAKETA za leto 2022

 

Na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor prejme zlato plaketo Zveze slovenskih društev za boj proti raku gospod Borut Ambrožič, podpredsednik društva ter aktivni član društva že 16 let. V času njegovega delovanja v društvu mu je uspelo povezati številne deležnike na različnih ravneh družbe, s skupnim ciljem doseči družbo zdravja, ki si med drugim prizadeva za krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni. V teh letih je s svojimi pobudami, projektnim sodelovanjem in inovacijami izdatno pripomogel k večjemu zavedanju in prepoznavanju pomena zdravega načina življenja in širše Evropskega kodeksa proti raku. 

Iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket in priznanj!

Skupaj zmoremo več!