Dejavnost Zveze SD BPR

Vizija Zveze slovenskih društev za boj proti raku: 

  • skupaj z regijskimi društvi postati prepoznaven deležnik v celovitem programu obvladovanja raka v Sloveniji.


Poslanstvo Zveze slovenskih društev za boj proti raku: skupaj z regijskimi društvi prispevati k ustvarjanju take slovenske družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom:

  • zaradi lastne nevednosti,
  • zaradi brezbrižnosti države.


Osnovni strateški cilji v naslednjem desetletnem obdobju so:

1. Izobraževanje raznih ciljnih skupin o učinkovitejšem preprečevanju zbolevanja in čim prejšnjem odkrivanju rakavih bolezni.

2. Zagovorništvo: opozarjati zdravstveno politiko na tiste pomanjkljivosti, ki bi jih morali urediti za učinkovitejše obvladovanje bremena raka.

3. Povezovanje z  regijskimi društvi za boj proti raku in drugimi nevladnimi organizacijami na področju obvladovanja raka v domovini in tujini.

4. Zbiranje sredstev za izvajanje programov in delovanje Zveze ter za druge potrebe na področju obvladovanja raka.

 

Zveza je polnopravna članica ECL - Evropske lige proti raku in UICC - Mednarodne lige proti raku.

Več podatkov o raku v Sloveniji in drugod po svetu najdete na spletni strani SLORA.