Organi Zveze so:

• skupščina
• izvršilni odbor
• nadzorni odbor
• vzgojno-izobraževalna komisija
• disciplinska komisija.

Predstavnike izvolijo člani Zveze za dobo štirih let.


Na volilni skupščini 5. decembra 2019, so bili v novo mandatno obdobje izvoljeni:

  • predsednica: dr. Urška Ivanuš, dr. med.
  • podpredsednici: doc. dr. Mateja Krajc, dr. med. in Neda Hudopisk, dr. med
  • vzgojno izobraževalna komisija

    predsednica: prim. mag. Branislava Belović, dr. med.; članice: Fani Čeh, univ. dipl. org., učitelj svetnik, Katja Jarm, dr. med. Branka Drk, višja med. sestra,  Mojca Florjančič,univ. dipl. org.

  • Izvršilni odbor Zveze sestavljajo predsednica z obema podpredsednicama ter predsednica in članice vzgojno izobraževalne komisije.

  • nadzorni odbor: predsednica Zvonka Truden in članici: Jadranka Vrh Jermančič, dr. med. in Ksenija Noč, DMS
  • disciplinska komisija: predsednica Alenka Krenčič Zagode, dr. med.in članici Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. ing. in Amalija Zdešar