Ministrstvo za zdravje RS

Ulica: Štefanova ulica 5
Poštna številka: 1000
Mesto: Ljubljana

Kontakt

  • E: gp.mz(at)gov.si
  • I: http://www.mz.gov.si

 

Onkološki inštitut Ljubljana

Ulica: Zaloška cesta 2
Poštna številka: 1000
Mesto: Ljubljana

Kontakt


 

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ulica: Trubarjeva 2
Poštna številka: 1000
Mesto: Ljubljana

Kontakt


 

 

Association of European Cancer Leagues (ECL)


Ulica: Chaussee de Louvain 479
Poštna številka: 1030
Mesto: Bruselj, Belgija

 

Kontakt

  • E: ecl@europeancancerleagues.org
  • I: www.europeancancerleagues.org

 


 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

Ulica: Stegne 21
Poštna številka: 1000
Mesto: Ljubljana

Kontakt


MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o.


Ulica: Ameriška ulica 2,
Poštna številka:1000 

Mesto: Ljubljana


Kontakt:

T: +386 1 520 42 01 

F: +386 1 520 43 50

E: msd.slovenia@merck.com

I: https://www.msd.si

 

Delovanje Zveze v zvezi z ozavešanjem o HPV (delno) podpira družba Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.