41. slavnostna seja Zveze in regijskih društev za boj proti raku

41. slavnostna seja Zveze in regijskih društev za boj proti raku

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je na 41. slavnostni seji, na podlagi Pravilnika o dodelitvi plaket in priznanj, podpornikom in zaslužnim posameznikom podelila priznanja in plakete za njihov prispevek k našemu delovanju ter obvladovanju raka v Sloveniji. Dobro se zavedamo, da brez njihove pomoči in plemenitega dela našega poslanstva ne bi mogli uspešno opravljati.

 

 

 

 

PISNO PRIZNANJE za leto 2023 so prejeli:

 • Na predlog Zveze SDBPR pisno priznanje podeljujemo Tjaši Žurga Žabkar, dolgoletni oblikovalki naših izobraževalnih in promocijskih materialov, od zgibank in plakatov do infografik in drugih vizualnih medijev. Tjaša je svojemu delu zelo predana in njena ustvarjalna žilica je ključna pri komuniciranju in ozaveščanju javnosti o pomembnosti preventive pred rakavimi obolenji. Zato z velikim veseljem podeljujemo to pisno priznanje, tudi kot spodbudo za nadaljnje ustvarjanje in prispevanje k skupnim prizadevanjem za bolj ozaveščeno družbo na področju preventive pred rakavimi obolenji. 

20240530_133940

 • Na predlog Zveze slovenskih društev za boj proti raku pisno priznanje podeljujemo Anji Matušin, naši ambasadorki. Anja Matušin s svojo neustavljivo energijo ozavešča javnost o kožnem melanomu in pomembnosti zaščite kože pred soncem. S svojo osebno zgodbo o boju proti kožnemu melanomu spodbuja ljudi k večji ozaveščenosti o nevarnostih, ki jih lahko prinaša nezaščitena izpostavljenost soncu. S svojo iskrenostjo in pogumom nas opominja na pomembnost preventivnih ukrepov in rednih pregledov kože. Anja, naj vam to priznanje služi kot opomnik, da je vaše delo pomembno za našo skupnost, saj rešuje življenja.

20240530_134044

 • Na predlog Goriškega društva za boj proti raku »ko-RAK.si« priznanje prejme Mojca Humar, dr. med., ki je leta 2012 postala prvi specialist internistične onkologije na periferiji, zadnjih nekaj let pa je vodja Odseka za hematologijo in onkologijo v Splošni bolnišnici Nova gorica, kjer med drugim zdravi bolnike z rakom dojk, rakom debelega črevesa in danke, trebušne slinavke, žolčnika, jajčnikov in drugih rakov. Dr.  Humarjeva tesno sodeluje z Društvom ko-RAK.si, kjer prispeva na strokovnih in laičnih predavanjih in kjer je bila ključni člen pri kreaciji programa Vadirad, t.j. usmerjene vadbe za bolnice z rakom dojk, katere cilj je zmanjševanje posledic bolezni in zapletov zdravljenja. S svojim udejstvovanjem je pripomogla tudi k izenačitvi deklic in dečkov pri cepljenju proti HPV. Za njen konstanten trud in prispevek na področju onkologije in pomoči bolnikom z rakom ji podeljujemo priznanje.
 • Na predlog Goriškega društva za boj proti raku »ko-RAK.si« priznanje prejme asist. prim. Nataša Fikfak, dr. med., ki kot specialistka internistične onkologije in hematologije že več desetletij deluje v okviru Odseka za hematologijo in onkologijo Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Je aktivna članica Združenja hematologov Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva, predsednica Goriškega zdravniškega društva in aktivna članica, podpredsednica in strokovna vodja Društva ko-RAK.si. Poleg ambulantnega dela s hematoonkološkimi pacienti redno sodeluje pri raznovrstnih raziskavah in svoje znanje izpopolnjuje na mednarodnih kongresih. Za njen prispevek na področju onkologije in pomoči bolnikom z rakom ji podeljujemo pisno priznanje.

20240530_134329

 • Na predlog Zveze SDBPR pisno priznanje prejme Luka Koren, vodja cateringa v  družinskem podjetju Gostinstvo Koren. Luka Koren in njegovo družinsko podjetje že več let z donacijo hrane in pijače omogočajo izvedbo programa »Življenje je lepo - skrbim za svoje zdravje«. Cilj programa, ki ga skupaj z osnovnimi šolami in Zavodom RS za šolstvo izvajamo že vrsto let, je vzgajati in izobraževati mlade o pomenu zdravega življenjskega sloga in skrbi za zdravje. Ob njihovem prizadevanju in razumevanju, da je zdrav zajtrk izjemnega pomena za zdravje, mladim pri uživanju njihove hrane vedno znova narišejo široke nasmehe.

BRONASTO PLAKETO za leto 2023 so prejeli:

 • Na predlog regijskega Društva za boj proti raku Celje bronasto plaketo prejmejo tri sodelavke društva, ki ves čas podpirajo delo društva in ga s svojim prispevkom izjemno bogatijo. To so:
  • Janja Robida, magistra zdravstveno socialnega managementa,
  • Petra Tratnjek, univerzitetna diplomirana sociologinja in
  • Urška Hajdinjak, diplomirana sanitarna inženirka. 

Vse tri nagrajenke so zaposlene na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Območni enoti Celje, in hkrati že leta sodelujejo v Društvu za boj proti raku regije Celje. Kot strokovnjakinje različnih strok, svoja področja dela aktivno povezujejo in učinkovito delujejo pri informiranju o zdravju na preventivnih dogodkih na Celjskem. Aktivno sodelujejo v promocijskih akcijah, na področju promocije zdravega načina življenja, še zlasti na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti. Vseskozi se vključujejo tudi v aktivnosti promocije presejalnih programov Zora, Dora in Svit in drugih aktivnostih za zgodnje odkrivanje raka, kot so spodbujanje samopregledovanja dojk, mod in kože.

20240530_134534

 • Na predlog Pomurskega društva za boj protiraku Murska Sobota bronasto plaketo prejme Radio ROMIC.  Radio ROMIC je prvi romski radio v Sloveniji, obenem pa posebnost v evropskem prostoru. Na Radio ROMIC se trudijo informirati romsko prebivalstvo, hkrati pa tudi večinsko populacijo. Že od samega začetka delovanja veliko pozornosti posvečajo nenehnemu informiranju in ozaveščanju na področju zdravja. V sodelovanju s Pomurskim društvom za boj proti raku že nekaj let izvajajo serijo oddaj z zdravstveno tematiko, s poudarkom na preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka in drugih kroničnih bolezni. Prav tako informirajo  o aktualnih dogodkih na področju zdravja.

20240530_134716

 • Na predlog Pomurskega društva za boj protiraku Murska Sobota bronasto plaketo prejme Zdenka Verban Buzeti, profesorica zdravstvene vzgoje, zaposlena na NIJZ Območna enota Murska Sobota, ki že več kot četrt stoletja uspešno deluje na področju krepitve in varovanja zdravja.
 • Na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor bronasto plaketo prejme Katja Toplak, lastnica butika Perfect DRESSCODE v Mariboru. V lanskem letu je brez pomislekov vstopila v naš skupni projekt Društva za boj proti raku Štajerske Maribor, ki smo ga poimenovali “Roza oktober 2023”. Humanitarna modna revija za boj proti raku dojk je do vrha napolnila Kazinsko dvorano v SNG Maribor ter v skupnem cilju ozaveščanja o raku dojk in o trajnostni modi povezala 12 priznanih modnih oblikovalk in oblikovalcev. Ozaveščevalni projekt je pritegnil pozornost slovenskih medijev pred, med in še dolgo po dogodku. Odlični rezultati v lanskem letu nam dajejo nov zagon ob letošnjem “Roza oktobru 2024”.
 • Na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor bronasto plaketo prejme Center za krepitev zdravja iz ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. CKZ je nepogrešljivi partner v ozaveščevalnih akcijah Društva za boj proti raku Štajerske Maribor, ki iz leta v leto privabljajo vedno večjo publiko. Pri tem je treba izpostaviti naše sodelovanje v akciji MOVEMBER, promocijo cepljenja v sodelovanju z NK Maribor, ROZA OKTOBER v SNG Maribor, itd.

20240530_134959

 • Na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor bronasto plaketo prejme Zdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Izvajalke zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike v okviru ZD dr. Adolfa Drolca Maribor so diplomirane medicinske sestre. Na področju Mestne občine Maribor in njene okolice se z zdravstveno vzgojnimi predavanji in delavnicami vključujejo v program vrtcev, osnovnih in srednjih šol z namenom informirati, motivirati ter privzgojiti zdrave vzorce. Prav tako izvajajo delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše. ZVOM je nepogrešljiv partner Društva za boj proti raku Štajerske Maribor na področju promocije zdravstvene preventive v predšolskem obdobju ter v osnovi in srednji šoli. 
 • Bronasto plaketo na predlog Zveze SDBPR prejme Odvetniška družba Šelih & partnerji za njihovo dolgoletno podporo naši novoletni akciji, v kateri vsako leto zbiramo sredstva za nakup opreme, ki izboljša obravnavo bolnikov z rakom ali doprinese k zgodnjemu odkrivanju rakov, kar je izjemno pomembno za prognozo bolezni in preživetje bolnikov. V novoletni akciji 2023/24 je bila Odvetniška družba Šelih in partnerji ZLATI donator. Za njihovo podporo se jim iskreno zahvaljujemo.

20240530_135219

SREBRNO PLAKETO za leto 2023 so prejeli:

 • Na predlog Pomurskega društva za boj proti raku srebrno plaketo prejme OŠ Mala Nedelja. Že vrsto let so aktivni in inovativni v programu Slovenske mreže zdravih šol. V sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami, nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki iz lokalnega in širšega okolja izvajajo številne inovativne in atraktivne aktivnosti za krepitev in varovanje zdravja.
 • Na pobudo Društva za boj proti raku Štajerske Maribor srebrno plaketo prejme Regionalni RTV center Maribor, ki je pomemben regijski del celotne sheme RTV Slovenija. V njem nastaja pomemben del slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti. Pomembni dogodki v severno-vzhodni Sloveniji so tesno povezani z Regionalnim RTV centrom Maribor, ki pod svojim krovom združuje Radio Maribor, Radio SI, Televizijo Maribor ter radijski in televizijski program za madžarsko narodnostno skupnost. Radio Maribor opravlja svoje poslanstvo že od sredine prejšnjega stoletja in je ob drugih vsebinah pomemben sporočilni kanal o pomenu zdravstvene preventive, ki jo sporoča naše društvo. Podobno velja tudi za Televizijo Maribor, ki ima začetke v letu 1968. V uredništvu nastajajo številne oddaje nacionalne televizije, ki imajo dolgo tradicijo in veliko priljubljenost med gledalci. Naše članice in člani so redni gosti informativnih ali tematskih oddaj ter prispevkov. S pomočjo Regionalnega RTV centra Maribor prihajamo v prenešenem pomenu v domove, na delovna mesta ali v radijske sprejemnike prevoznikov v Sloveniji, v upanju, da tudi na tak način z našimi akcijami oz. projekti pripomoremo k večji zdravstveni ozaveščenosti ljudi in s tem k družbi zdravja h kateri stremimo. 

20240530_135536

 • Na pobudo Društva za boj proti raku Velenje srebrno plaketo prejme gospa Lidija Jeran, ki kljub svoji uspešni poklicni karieri nikoli ni pozabila na soljudi. Je prijazna, družabno naravnana in na različne načine osrečuje in pomaga ljudem. Lidija tudi v pokoju ne miruje, v Društvu za boj proti raku Velenje je že vrsto let mentor krožku »GIBANJE SKOZI PLES«. S tem med članstvom širi gibanje, skrb za zdrav način življenja in prireja kratke kulturne dogodke. Tako ustvarja med članstvom posebno prijetna druženja in na ta poseben način osrečuje naše članstvo. Gospa Jeran, člani Velenjskega društva vam sporočajo:  »LIDIJA, HVALA TI, KER SI UPAŠ, ZNAŠ IN ZMOREŠ ŠIRITI STVARI, NA KATERE DRUGI SPLOH POMISLILI NE BI. Še posebej, smo ti hvaležni, ker to delaš v našem društvu, skupaj z nami.«
 • Na pobudo Društva za boj proti raku Velenje srebrno plaketo prejme Slavka Mijoč, ki v Društvu za boj proti raku Velenje vodi krožek »Ročnih spretnosti«. Pod njenim vodstvom izdelujejo različne oblike čestitk, rož, pletejo, kvačkajo. Tako so spletli šal PRIJATELJSTVA. Izdelali so preko 4000 papirnatih ladjic, kot obeležje obletnice Holokavsta in podobno. Pri vsem tem pa poskrbi za prijetno druženje, saj si Šole zdravja ne znajo predstavljati brez njenih hudomušnih aktivnostih. S svojimi izvirnimi idejami jih vedno znova in znova preseneča. V njihovo članstvo vnaša posebno prijetno vzdušje, zato ji sporočajo »SLAVKA RADI SMO V TVOJI DRUŽBI«.

20240530_135824

 • Na predlog Goriškega društva za boj proti raku ko-RAK.si srebrno plaketo prejme Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. V ospredju njenega strokovnega zanimanja so področja ginekološke kirurgije, kirurgije raka dojk, ambulantne histeroskopije in kolposkopske dejavnosti. V tekočem mandatnem obdobju je članica Strokovne komisije za raka dojk v Državnem programu obvladovanja raka (DPOR), od leta 2020 je predstojnica ginekološko-porodniške službe in od uvedbe cepljenja proti HPV strastna zagovornica cepljenja po terenu. Za njen prispevek na področju onkologije in pomoči ženskam z raki rodil ji podeljujemo srebrno plaketo.
 • Na predlog Koroškega društva za boj proti raku srebrno plaketo prejme Miroslava Cajnkar Kac, dr. med., specialistka šolske medicine, ki se je takoj ob uvedbi cepljenja proti HPV aktivno vključila v promocijo in izvajanje cepljenja. S svojim strokovnim znanjem, profesionalnim in srčnim pristopom je postala zelo uspešna izvajalka cepljenja v Sloveniji in Koroška je tako najbolj precepljena regija. Prav tako je po uvedbi cepljenja za dečke, ki je bilo v prvih letih še samoplačniško, uspela v  dogovoru z župani Koroških občin, da je bilo cepljenje krito iz občinskega proračuna. Kljub temu, da je uradno že upokojena, še vedno z veliko zavzetostjo in predanostjo deluje na preventivnem področju pediatrije in šolske medicine in se aktivno vključuje v delo našega Koroškega društva za boj proti raku.

20240530_140101

ZLATO PLAKETO za leto 2023 je prejela:

Na predlog Društva za boj proti raku Velenje zlato plaketo prejme gospa Jožica Hercog. Jožica je bila z nami tudi pred 33 leti, kot članica Iniciativnega odbora za ustanovitev društva. Med prvimi je takrat preko svoje Regijske organizacije SKEI s finančnimi sredstvi podprla delovanje Društva za boj proti raku Velenje. Pozneje jo je njena življenjska pot odpeljala živeti izven Velenja. Danes  je Jožica ponovno z nami kot podpredsednica društva, ki v odsotnosti predsednice skrbi, da program in aktivnosti v društvu potekajo tekoče. Soorganizira ali samostojno organizira manjše dogodke v društvu, zavzema se za dodatna izobraževanja članstva na vseh nivojih starosti, predvsem na področju digitalne pismenosti, vodi krožek FILMSKI ABONMA, kjer skrbi za preprečevanje osamljenosti, sodeluje v krožku ročnih spretnosti, urjenje spomina in koncentracije, šoli zdravja in drugih strokovnih srečanjih. Jožica med ljudmi deluje prijateljsko in nesebično. V svojih nagovorih rada povabi ljudi k sodelovanju z našim sloganom: »STOPAJMO Z ROKO V ROKI - KORAK PRED RAKOM«

IMG_7126

heart Jožica Hercog, dobitnica ZLATE PLAKETE Zveze SDBPR za leto 2023 heart

 

PRIZNANJA za odpravo s HPV povezanih rakov za leto 2023
 • Prva prejemnica posebnega Priznanja za odpravo s HPV povezanih rakov je gospa Tjaša Burnik. Gospa Burnik s svojo neizmerno energijo, strokovnostjo in srčnostjo nesebično prispeva k doseganju skupnega cilja, to je k odpravi raka materničnega vratu in drugih s HPV povezanih rakov v Sloveniji. Njena predanost je njena osebna misija, ki jo opravlja z vso svojo vnemo in strastjo. Njeno delo je pomembno za prihodnost naših generacij, saj njena prizadevanja za odpravo raka materničnega vratu in drugih s HPV povezanih rakov prinašajo spremembe, ki bodo vplivale na življenja mnogih ljudi. Iskrene čestitke gospa Burnik!

20240530_133733

 • Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2020 ob lansiranju globalne strategije odprave raka materničnega vratu postavila tri cilje: 90-70-90, pomeni:
  • 90 % precepljenost deklic proti HPV,
  • 70 % udeležba žensk v presejalnih programih in
  • ustrezno zdravljenih več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu.

V sloveniji imamo 4 občine, ki dosegajo vse tri cilje in so zato prejemniki posebnega Priznanja za odpravo s HPV povezanih rakov:

 • občina Cerkvenjak
 • občina Destrnik
 • občina Ribnica na Pohorju
 • občina Svet Jurij v Slovenskih goricah.

20240530_140606

Spoštovani prejemniki priznanj in plaket, iz srca se vam zahvaljujemo za vaše izjemne prispevke in dosedanje delo. Vaša predanost, energija in neumorna prizadevanja so navdih za vse nas. Naj vam ta priznanja in plakete služijo kot opomnik, da je vaše delo ne samo vidno in cenjeno, ampak tudi izjemno pomembno za prihodnost naših generacij.

 IMG_7135 

heart  Druženje z nagrajenci priznanj in plaket  heart

Deli z ostalimi