31. JANUAR - DAN BREZ CIGARETE

31. JANUAR - DAN BREZ CIGARETE

Zveza slovenskih društev za boj proti raku z 11 regijskimi društvi svoje osnovno poslanstvo gradi na ustvarjanju takšne družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države.

Zdravstveno vzgojni program Vzgoje za ne kajenje se je izkazal za eno od osrednjih in najbolje sprejetih dejavnosti ZSDBPR, ki se kontinuirano posodablja in izvaja že tri desetletja ter ga poznajo generacije Slovencev. Ključno zanj je, da temelji na strokovnih vsebinah, sodelovanju ter povezovanju med strokovnjaki Onkološkega inštituta, Zavodom RS za šolstvo, 11 regijskimi društvi za boj proti raku in Osnovnimi šolami. Ciljno je usmerjen k mladostnikom, da bi le ti zmogli na osnovi trdnih dokazov, da je tobak vodilni dejavnik tveganja za vrsto kroničnih bolezni, vključno z rakom ter se odločili in podpisali slovesno obljubo o ne kajenju.

Prav v tem mesecu se letošnja izvedba programa na šolah zaključuje z izpolnjevanjem vprašalnika, ki je priložen zgibanki «Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje«. Vprašanja se nanašajo na dejavnike tveganja za bolezni rak. Ob Slovenskem tednu boja proti raku, ki bo letos potekal v času od 4. do 10. marca, bomo po regijskem pristopu na Osnovni šoli ob kulturnem programu, izžrebali sedmošolce, ki so pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja in jih nagradili.

Zveza društev za boj proti raku želi s temi aktivnostmi prispevati k dvigu ravni znanja in večji ozaveščenosti o pomenu ne kajenja, ki je vrednota za zdravo in sproščeno mladost in dobra naložba za leta odraslosti.

Screenshot2024-01-29...

Deli z ostalimi