Podpora predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) si z roko v roki z 11 regijskimi društvi kot najstarejša nosilka preventive raka med nevladnimi organizacijami v Sloveniji že več desetletij prizadeva doprinesti prispevati k takšni družbi, v kateri nihče ne bo zbolel ali umrl zaradi raka zaradi lastne nevednosti ali brezbrižnosti države. Eno glavnih vodil pri oblikovanju strateških ciljev in programa dela Zveze je z leti postal Evropski kodeks proti raku z 12. priporočili na ravni primarne in sekundarne preventive raka, z upoštevanjem katerih lahko preprečimo približno 40 % vseh novih primerov raka in približno polovico vseh smrti zaradi raka. Prvo in drugo priporočilo sta vezani na omejevanje rabe tobaka.

Ker je tobak je najpomembnejši samostojni povzročitelj raka in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, ki predstavljajo vodilno breme bolezni in smrti tako v Sloveniji kot v svetu, je eno izmed najbolj pomembnih področij delovanja Zveze in regijskih društev prav zagovorništvo za čim bolj strogo zakonodajo na področju omejevanja rabe tobaka in povezanih izdelkov. Zavzemamo se, da Slovenija glede na strokovna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji na sistemski ravni uvede najstrožje z dokazi podprte ukrepe, ki dokazano zmanjšujejo rabo tobaka in so predpogoj za družbo brez tobaka. Med te ukrepe sodita tudi povišanje cen tobaka in zmanjševanje dostopnosti do tobaka.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku z veseljem pozdravlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Ur. l. RS, št. 9/17 in 29/17), ki ga je predlagalo Ministrstvo za zdravje RS dne 22. 3. 2023 in je v javni razpravi.

Prepričani smo, da bo sprejetje novele zakona pripomoglo k zmanjšanju rabe tobačnih in povezanih izdelkov ter s tem pomembno doprineslo k zdravju Slovenk in Slovencev ter k družbi brez tobaka.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                       doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja

 Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Deli z ostalimi