NAPOVEDUJEMO 40. SLOVENSKI TEDEN BOJA PROTI RAKU

NAPOVEDUJEMO 40. SLOVENSKI TEDEN BOJA PROTI RAKU

»Slovenija pred novimi presejalnimi programi za raka«

Organizatorja: Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana (OI)

Kontakt: Diana Krivic, sekretarka Zveze, sekretar@protiraku.si, 051/688-921 in Amela Duratović Konjević, vodja Službe za odnose z javnostmi OI, aduratovic@onko-i.si, 041/876-868

Program: 

Ponedeljek, 6. marec

Novinarska konferenca (Onkološki inštitut Ljubljana, sejna soba v stavbi C, začetek ob 11:30 uri)

 • Pozdravni nagovori in uvod v temo

doc. dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Andraž Jakelj, generalni direktor OI

izr. prof. dr. Irena Oblak, strokovna direktorica OI

 • Odziv Slovenije na prenovljena priporočila Sveta EU za presejanje raka

Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje RS

 • Organiziran pristop k novim izzivom na področju novih presejalnih programov za pljučnega raka in raka prostate na državni ravni

Sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja, koordinatorica Državnega programa za obvladovanje raka (DPOR) 2022-2026, OI

 • Kako naprej – presejanje za pljučnega raka

doc. dr. Martina Vrankar, vodja Strokovne skupine DPOR za pljučnega raka

 • Kako naprej – presejanje za raka prostate 

mag. Janka Čarman, dr. med., vodja Strokovne skupine DPOR za raka prostate

 • Vprašanja novinarjev

Torek, 7. marec

Dan odprtih vrat OI, (Onkološki inštitut Ljubljana, predavalnica v stavbi C, začetek ob 12:00 uri)

 • 12:05    Nagovor predsednice Zveze slovenskih društev za boj proti raku

doc. dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze

 • 12:10    Uvodni pozdrav in predstavitev Onkološkega inštituta Ljubljana

izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica OI

 • 12:30    Poziv dijakom k skrbi za zdrav življenjski slog in zdrave izbire

Fani Čeh, učiteljica svetnica, Vzgojno izobraževalna komisija Zveze slovenskih društev za boj proti raku

 • 12:45    Strokovno vodeni ogled radioterapevtskega oddelka OI

Poziv vsem slovenskim srednjim šolam k izvedbi učne ure »Kako nastane rak in kako ga lahko preprečim« s predlogom učne ure in strokovnega e-gradiva Zveze.

Sreda, 8. marec

Regijske aktivnosti: regijska društva za boj proti raku v povezavi z lokalnimi deležniki

Četrtek, 9. marec

Slavnostna seja Zveze slovenskih društev za boj proti raku s podelitvijo zaslužnih plaket in priznanj sodelavcem Zveze in regijskih društev za boj proti raku ob 10:30 uri v prostorih Ministrstva za zdravje. Po zaključku slavnostne seje bo redna letna skupščina Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

Petek, 10. marec

Nagradno žrebanje učenk in učencev, ki so v šolskem letu 2022/2023 sodelovali v programu Vzgoja za nekajenje, bo potekalo v organizaciji Regijskega društva za boj proti raku Velenje na osnovni šoli Šalek v Velenju.   

Posebno obvestilo: Slavnostna predaja učnih pripomočkov regijskim društev za poučevanje zgodnjega odkrivanja raka dojk in mod, kupljenih iz donacijskih sredstev novoletne akcije Zveze, bo potekala 18. maja 2023 ob Evropskem tednu boja proti raku v Velenju, ob slavnostni obeležitvi 33 let delovanja Regijskega društva za boj proti raku Velenje.  

 

Vabimo vas, da se pridružite slovenskemu tednu za boj proti raku in v okviru svojih zmožnosti in svojih aktivnosti prispevate k večji ozaveščenosti o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka!

Priponke

 1. Program40slovenskegatednabojaprotiraku2023.pdf

Deli z ostalimi