Simbolični pričetek tradicionalnega Evropskega tedna boja proti raku s slavnostno sejo Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Simbolični pričetek tradicionalnega Evropskega tedna boja proti raku s slavnostno sejo Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Ljubljana, 25. 5. 2022 – Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) je na današnji 39. slavnostni seji, ki je potekala na Ministrstvu za zdravje, podelila priznanja in plakete zaslužnim posameznikom, ki s svojim strokovnim in prostovoljnim delom pripomorejo k uspešnemu delovanju Zveze in regijskih društev za boj proti raku pri ozaveščanju prebivalstva glede preventive raka ter s tem pomembno doprinesejo k obvladovanju raka v Sloveniji. S slavnostno sejo se je simbolično pričel tudi tradicionalni Evropski teden boja proti raku, ki bo potekal od 25. do 31. maja pod okriljem Zveze evropskih društev proti raku (ECL), katerih članica je tudi Zveza. Slavnostne seje se je udeležila tudi svetovalka predsednika republike Vlasta Nussdorfer.

Letošnje zlate plakete je Zveza namenila posameznikom, ki so s svojim požrtvovalnim delom v času pandemije covid-19 na državni ravni pomembno pripomogli k temu, da je bila onkološka dejavnost, vključno s preventivo raka v Sloveniji, tudi v času pandemije covid-19 prepoznana kot pomembna zdravstvena dejavnost. Nagrajenci so s svojim osebnim angažmajem in strokovnim delom pomembno doprinesli k temu, da se Slovenija danes uvršča v sam vrh evropskih držav, ki so uspele zagotavljati onkološko dejavnost neprekinjeno tudi v času pandemije covid-19, vsem izzivom navkljub.

Zlate plakete je prejemnikom izročil minister za zdravje Janez Poklukar, prejeli pa so jo strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., vodje vseh treh presejalnih programov v Sloveniji: vodja Programa Svit dr. Dominika Novak Mlakar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl z Onkološkega inštituta Ljubljana, vodja programa ZORA doc. dr. Urška Ivanuš z Onkološkega inštituta Ljubljana ter Mojca Gobec, dr. med., dolgoletna generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, sedaj vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje. Obrazložitve za prejemnike zlatih, srebrnih in bronastih plaket  ter pisnih priznanj Zveze 2022 najdete v prilogi, fotografije nagrajencev pa na tej povezavi.

Minister za zdravje Janez Poklukar: »Podatki kažejo, da so se mnogi dejavniki tveganja za kronične bolezni in za raka poslabšali. Ker vemo, da lahko z dobro preventivo več kot tretjino rakov preprečimo, je zelo pomembno, da okrepimo preventivne aktivnosti in presejanja za zgodnje odkrivanje rakavih bolezni. Prav na tem področju ste zveze in regionalna in lokalna društva naši nepogrešljivi partnerji. Vi ste tisti, ki na terenu nagovarjate ljudi, izvajate programe ozaveščanja in ste zagovorniki zdravega načina življenja. Pri tem vašem poslanstvu vas ni ustavila niti epidemija. Zelo me veseli, da so presejalni programi, z izjemo prvega vala, delovali nemoteno in da so rakavi bolniki kljub težkim okoliščinam dobili vso potrebno oskrbo. Zato vsem, ki ste bili dejavni pri tem, izrekam iskreno zahvalo.«

Generalna direktorica Onkološkega inštituta Andreja Uštar: »Čestitam Zvezi slovenskih društev za boj proti raku za njihovo dolgoletno delo in prizadevanja, da preventivne akcije potekajo po Sloveniji skozi celo leto. Z ustreznim osveščanjem namreč večamo zavedanje, da je rak bolezen, ki se jo da preprečiti in ki se jo da pozdraviti, vendar  moramo za ta cilj združiti moči vsi, tako zdravstvena politika, izvajalci kot tudi civilna družba. Zveza uspešno povezuje vse deležnike, za kar je zagotovo zaslužno tudi vodstvo z doc. dr. Urško Ivanuš na čelu – hvala vam in vašim sodelavcem za vaš entuziazem in trud, ki ga poleg rednega dela vlagate tudi v vodenje Zveze.«

Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.: »Družba in posamezniki moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ljudje ne bodo zbolevali in umirali zaradi rakov, ki bi jih lahko preprečili ali odkrili zgodaj. Zato prebivalce Slovenije z različnimi akcijami skupaj z našimi partnerji pozivamo, da skrbijo za zdrav življenjski slog, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam, se odzovejo vabilom v presejalne programe za raka ter so pozorni na zgodnje znake raka.  Izjemno sem vesela, da smo letošnjo slavnostno sejo Zveze ponovno uspeli izpeljati v živo in iskreno čestitam vsem prejemnikom plaket in priznanj in se jim zahvaljujem za njihov doprinos k obvladovanja raka tudi v času pandemije covid-19. Prebivalce Slovenije pa pozivam, da naj upoštevajo 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku v največji možni meri in naj ne odlašajo s klicem osebnemu zdravniku, če posumijo, da imajo simptome sumljive za raka. Nikoli ne bo boljši čas, da poskrbimo za svoje zdravje, kot je sedaj!«

Priponke

  1. Sporočilozajavnost_prilogazobrazložitvemiplaketinpriznanjZveze2022_končna.pdf

Deli z ostalimi