Program 39. slovenskega tedna boja proti raku 2022 z geslom "Ne čakajte na konec pandemije, proti raku ukrepajte takoj!"

Program 39. slovenskega tedna boja proti raku 2022 z geslom "Ne čakajte na konec pandemije, proti raku ukrepajte takoj!"

 

NAPOVEDUJEMO

39. SLOVENSKI TEDEN BOJA PROTI RAKU,

ki bo potekal od 7. do 13. marca 2022 pod geslom

»Ne čakajte na konec pandemije, proti raku ukrepajte takoj!«

 

Organizatorja: Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana (OI)

Kontakt: Diana Krivic, sekretarka Zveze, sekretar@protiraku.si, 051/267-332 in Amela Duratović Konjević, vodja Službe za odnose z javnostmi OI, aduratovic@onko-i.si, 041/876-868

Ponedeljek, 7. marec 2022

Novinarska konferenca (Onkološki inštitut Ljubljana, začetek ob 11. uri)

 • Pozdravni nagovori in uvod v temo

doc. dr. Urška Ivanuš, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Andreja Uštar, generalna direktorica OI

izr. prof. dr. Irena Oblak, strokovna direktorica OI

 • Zdravstvena pismenost je pomembna za zdravje – rezultati projekta ZaPIS

doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, Ministrstvo za zdravje

 • Zakaj je dobra zdravstvena pismenost pomembna za dobro obvladovanje raka – od osebnih  izkušenj do znanosti

Urška Košir, psihologinja, Mlada ambasadorka Evropskega kodeksa proti raku

 • Komunikacija Onkološkega inštituta Ljubljana s splošno javnostjo v času pandemije covid-19

mag. Amela Duratović Konjević, vodja Službe za odnose z javnostmi na OI   

 • Kaj lahko naredimo skupaj, da pandemija covid-19 ne bo poslabšala epidemije raka

  Sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja, koordinatorica Državnega programa za obvladovanje raka 2022-  2026

 • Vprašanja novinarjev

 

Torek, 8. marec 2022

Virtualni dan odprtih vrat OI s spletnim seminarjem za dijake Kako nastane rak in kako ga lahko preprečim (preko Zooma, začetek ob 11. uri)

 • Pozdravni nagovor dijakom in predstavitev Onkološkega inštituta Ljubljana

izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica OI

 • Kako nastane rak?

prof. dr. Maja Čemažar, vodja raziskovanja in izobraževanja OI

 • Mladi in rak – od osebnih izkušenj do znanosti

Urška Košir, psihologinja, Mlada ambasadorka Evropskega kodeksa proti raku

 • Tudi mladi lahko zbolijo za rakom - zakaj

doc. dr. Mateja Krajc, zdravnica, spec. klinične genetike in javnega zdravja, OI, podpredsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku

 • Priporočila proti raku za mlade – aplikacija WASABY

Katja Jarm, zdravnica, spec. javnega zdravja, Onkološki inštitut Ljubljana, članica Izobraževalne komisije Zveze slovenskih društev za boj proti raku

 • Čas za pogovor med dijaki in strokovnjaki

doc. dr. Urška Ivanuš, zdravnica, spec. javnega zdravja, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku (moderatorica)

 

Sreda, 9. marec 2022

Predaja donacijskih sredstev Splošni bolnišnici Slovenj Gradec v višini 35.000 € iz sredstev, zbranih v okviru dobrodelne novoletne akcije Zveze slovenskih društev za boj proti raku z namenom spodbujanja eliminacije raka materničnega vratu v Sloveniji, za nakup nujno potrebnega sodobnega digitalnega video-kolposkopa za zgodnje odkrivanje pred/rakavih sprememb materničnega vratu.

Posebno obvestilo: Slavnostna seja Zveze slovenskih društev za boj proti raku s podelitvijo plaket in priznanj zaslužnim sodelavcem Zveze in regijskih društev za boj proti raku in letna skupščina sta prestavljeni na Evropski teden boja proti raku – potekali bosta v živo, dne 25. 5. 2022. Podrobnosti bodo objavljene naknadno.

 

Četrtek, 10. marec 2022 
 • Regijske aktivnosti: regijska društva za boj proti raku v povezavi z lokalnimi deležniki
 • Aktivnosti v srednjih šolah po vsej Sloveniji: vse srednje šole bodo prejele povabilo k izvedbi učne ure Kako nastane rak in kako ga lahko preprečim in strokovna gradiva v e-obliki. 

 

Petek, 11. marec 2022

Nagradno žrebanje učenk in učencev, ki so v šolskem letu 2021/2022 sodelovali v programu Vzgoja za nekajenje, bo potekalo v mariborski regiji, na OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 

Vabimo vas, da se pridružite slovenskemu tednu za boj proti raku in v okviru svojih zmožnosti in svojih aktivnosti prispevate k večji ozaveščenosti o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka!

 

Priponke

 1. 2022_Pogram39slovenskegatednabojaprotiraku.pdf

Deli z ostalimi