Zveza SDBPR v reviji Medicina & ljudje

Zveza SDBPR v reviji Medicina & ljudje

Rak ni ena sama bolezen, ampak več sto različnih, ki lahko vzniknejo v vseh tkivih in organih človeškega organizma. Razlikujejo se po pogostosti, zdravljenju in izidu, imajo pa tudi različne, bolj ali manj znane nevarnostne in varovalne dejavnike. K povečanju števila bolnikov z rakom najbolj prispeva staranje prebivalstva. Med drugimi nevarnostnimi dejavniki in tudi varovalnimi pa so najpomembnejši tisti, ki so posledica naših navad in izbir, torej lahko nanje vplivamo s svojimi odločitvami.

Kako rak nastane in kako ga lahko preprečimo

Rak je posledica mutacije na našem genskem zapisu. Mutacije so raznolike in jih naši popravljalni mehanizmi na ravni celic sproti popravljajo. Če rakavi mutaciji uspe zaobiti popravljalni mehanizem in se celica začne deliti, pa se razvije rak. Prej ko raka odkrijemo, manj invazivno je zdravljenje in boljši je izid. Zato je pomembno, da so ljudje pozorni na zgodnje simptome in znake raka ter da pokličejo svojega osebnega zdravnika, če posumijo nanje.

Pomembno je tudi, da ljudje vedo, da skoraj polovico vseh rakov lahko preprečimo. Kako? Z upoštevanjem 12 priporočil Mednarodne agencije za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ki so zbrana in poljudno razložena v Evropskem kodeksu proti raku, katerega nosilka v Sloveniji je Zveza slovenskih društev za boj proti raku. Priporočila so enostavna in jih lahko upošteva vsak posameznik, več priporočil upošteva, manjša je verjetnost, da bo kdaj zbolel za rakom. Z upoštevanjem vseh priporočil bi lahko preprečili okoli polovico vseh smrti zaradi raka.

Med epidemijo covida-19 in po njej se vsak zase in skupaj kot družba soočamo z negotovostjo na skoraj vseh področjih življenja. Zato je toliko bolj pomembno, da ne dopustimo, da se negotovost prikrade na področja, ki jih znamo in zmoremo obvladovati. Sem sodi zagotovo tudi preventiva raka. Vsaka dolgotrajna sprememba življenjskega sloga, ki vodi v opuščanje zdravih navad in zdravih izbir, vsako opuščanje udeležbe na presejalnih programih ZORA, DORA in Svit ali cepljenja proti okužbam, ki povzročajo raka, ter vsako odlašanje z obiskom zdravnika ob sumu na raka imajo lahko resne in dolgotrajne posledice za zdravje. Povečata se tveganje, da bo posameznik zbolel za rakom, ki bi ga lahko preprečili, in tudi tveganje, da bo rak odkrit v višjem stadiju, ko je zdravljenje bolj intenzivno, prognoza in kakovost življenja pa slabši.

O Zvezi slovenskih društev za boj proti raku

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je z 11 regijskimi društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši in najpomembnejši nosilec preventive na področju raka. Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno 6. aprila 1970 na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana. Namen društva je bil ozaveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in umrljivost za rakom. Že takrat smelo zastavljen program nadaljujemo s širjenjem tega izročila in 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku. 1. marca 1984 so se društva, ki so bila ustanovljena po Sloveniji, povezala v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku. Delujemo v javnem interesu za vse državljane ne glede na to, ali so naši člani ali ne, in imamo status humanitarne organizacije.

Aktivnosti

  • Program »Evropski kodeks proti raku – priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku« z brezplačnimi gradivi, spletno stranjo, predavanji v lokalnih skupnostih in podjetjih o z dokazi podprtih 12 priporočilih proti raku je namenjen odraslim prebivalcem Slovenije. Najstniki priporočila proti raku spoznavajo prek slovenske različice aplikacija Wasaby, ki smo jo pomagali oblikovati. Aplikacija temelji na metodi igrifikacije in je eno glavnih orodij, s pomočjo katerega delujejo mladi ambasadorji Evropskega kodeksa.
  • Slovenski teden boja proti raku bo v letu 2022 potekal že 39-ič po vrsti. V prvem tednu marca imamo novinarsko konferenco o preventivi raka z izjavo za javnost, izdamo tudi letno poročilo o delu in za dijake organiziramo dan odprtih vrat Onkološkega inštituta Ljubljana ter strokovna predavanja o raku. Na slavnostni seji podelimo priznanja in plakete zaslužnim sodelavcem zveze in regijskih društev za boj proti raku ter izbrani zdravstveni ustanovi predamo donacijska sredstva, ki jih zberemo v okviru dobrodelne novoletne akcije Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Regijska društva so v tem tednu še posebej dejavna v svojih regijah.
  • Program »Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje« s podpisom slovesne obljube o nekajenju izvaja več kot polovica vseh osnovnih šol v Sloveniji. Program se uspešno izvaja že več kot 20 let ter je med mladimi in šolami dobro sprejet.
  • Program »ABC o HPV« z brezplačnimi strokovnimi gradivi, predavanji strokovnjakov za starše in učitelje ter ozaveščanjem splošne javnosti poteka 12 let. Namenjen je informiranju o okužbah s HPV in boleznih, ki jih te okužbe povzročajo, ter ozaveščanju o pomembnosti, varnosti in učinkovitosti cepljenja proti HPV v 6. razredu osnovne šole za deklice in dečke ter zamudnice. V zadnjem letu smo začeli izvajati soroden program »Slovenija na poti k eliminaciji raka materničnega vratu«, v okviru katerega informiramo in ozaveščamo splošno javnost o cepljenju deklic in dečkov proti HPV ter presejanju žensk v programu ZORA, med drugim z osvetlitvijo slovenskih znamenitosti v turkizni barvi na dan predstavitve globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu pri Svetovni zdravstveni organizaciji.
  • Letni seminar »In memoriam dr. Dušana Reje«, leta 2022 bo že 30. po vrsti, je namenjen izobraževanju zdravnikov, zdravstvenih delavcev in sodelavcev, šolskih delavcev in sodelavcev, študentov, novinarjev in drugih zainteresiranih javnosti o preventivi raka. Zborniki so v celoti objavljeni na tej spletni strani med publikacijami.

Posebnost Zveze

Zveza slovenskih društev za boj proti raku deluje po regijskem načelu, v sodelovanju z 11 regijskimi društvi za boj proti raku. Poslanstvo zveze skupaj z regijskimi društvi je prispevati k ustvarjanju take slovenske družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti ali brezbrižnosti države. Zveza je v Sloveniji nosilka Evropskega kodeksa proti raku z 12 priporočili.

Število bolnikov v Sloveniji

Rak je pomemben javnozdravstveni, socialni in ekonomski problem ter eden vodilnih vzrokov smrti in prvi vzrok prezgodnje smrti v Sloveniji. Po podatkih registra raka je v letu 2018 za rakom zbolelo okoli 16 tisoč in umrlo okoli 6.500 ljudi, med nami pa je živelo več kot 115 tisoč ljudi, ki so se že soočili s to diagnozo.

Medicina & Ljudje

 

Deli z ostalimi