Program 38. slovenskega tedna boja proti raku 2021 z geslom "Obvladovanje raka s cepljenjem"

Program 38. slovenskega tedna boja proti raku 2021 z geslom "Obvladovanje raka s cepljenjem"
Ponedeljek, 1. marec

Novinarska konferenca s sporočilom za javnost (začetek ob 11:00, preko Zooma)

Pozdravni nagovori in uvod v teden

dr. Urška Ivanuš, dr. med., predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku

Andreja Uštar, v. d. generalne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana

Državni program obvladovanja raka 2022-2026 in cepljenje

prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., koordinator Državnega programa obvladovanja raka

Cepljenja, s katerimi preprečujemo raka, v času epidemije COVID-19

mag. Andreja Borinc Beden, dr. med., spec. pediatrije

Cepljenje onkoloških bolnikov proti COVID-19

izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica OI

Napoved lansiranja prve aplikacije za mlade na temo preventive raka WASABY

Katja Jarm, dr. med., Vzgojno izobraževalna komisija Zveze

Vprašanja novinarjev in odgovori

 

Torek, 2. marec

Dan odprtih vrat Onkološkega inštituta Ljubljana za dijake (začetek ob 11:00, preko Zooma)

Virtualni seminar za dijake naslovom: Imam moč – lahko preprečim raka

Pozdravni nagovor dijakom in predstavitev Onkološkega inštituta Ljubljana

izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica OI

Kako nastane rak

prof. dr. Maja Čemažar, vodja raziskovanja in izobraževanja OI

Zloudaj Wasaby – prepreči raka

Katja Jarm, dr. med., Vzgojno izobraževalna komisija Zveze

Zaključek in poziv dijakom k skrbi za zdrav življenjski slog in zdrave izbire

Fani Čeh, učiteljica svetnica, Vzgojno izobraževalna komisija Zveze

Čas za pogovor med dijaki in strokovnjaki

dr. Urška Ivanuš, dr. med., predsednica Zveze

Sreda, 3. marec

Slavnostna seja Zveze in društev za boj proti raku, začetek ob 11:00, preko Zooma, na povezavi:

https://us02web.zoom.us/j/89025385654?pwd=NGtaOFRVMUJTbVN1eFA1R0ovVitFQT09

Podelitev priznanj in plaket zaslužnim sodelavcem Zveze in regijskih društev za boj proti raku. 

Podelitev donacije Ginekološki kliniki UKC Ljubljana v višini 15.000 € iz sredstev, zbranih v okviru dobrodelne novoletne akcije Zveze slovenskih društev za boj proti raku z namenom spodbujanja eliminacije raka materničnega vratu v Sloveniji, za nakup nujno potrebne opreme sodobne video-kolposkopske ambulante za zgodnje odkrivanje pred/rakavih sprememb materničnega vratu;

Redna letna skupščina Zveze in regijskih društev za boj proti raku (začetek ob 12:00, preko Zooma)

Četrtek, 4. marec

 

Predstavitev dela Društev za boj proti raku Slovenije v okoljih kjer delujejo. Za podroben program aktivnosti lokalnih skupnostih ob 38. slovenskem tednu boja proti raku se obrnite na regijska društva za boj proti raku, kontaktni podatki društev so dostopni tudi na spletni strani Zveze: http://www.protiraku.si/Društva

 

Petek, 5. marec

Aktivnosti v osnovnih šolah po vsej Sloveniji

Vse osnovne šole bodo prejele obvestilo o poteku programa Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje s podpisom slovenske obljube v letu 2021. Gradiva bodo šole prejele v tednu od 8. do 12. marca 2021.

Aktivnosti v srednjih šolah po vsej Sloveniji

Učna ura WASABY v srednjih šolah – vse slovenske srednje šole bodo prejele posnetek spletnega seminarja Imam moč – lahko preprečim raka in povabilo k uporabi aplikacije Wasaby.

Mladi ambasadorji Evropskega kodeksa proti raku WASABY – čim širša promocija in uporaba aplikacije WASABY med sovrstniki.

 

Vabimo vas, da se pridružite v tednu boja proti raku in v okviru svojih zmožnosti in svojih aktivnosti prispevate k večji ozaveščenosti o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka!

Deli z ostalimi