Napovedujemo 38. slovenski teden boja proti raku

Napovedujemo 38. slovenski teden boja proti raku

V tem tednu še bolj kot sicer seznanjamo slovensko javnost z vedno večjim bremenom raka in z delom Zveze in regijskih društev za boj proti raku na področju obvladovanja te bolezni. V letošnjem tednu, ki poteka pod geslom »Obvladovanje raka s cepljenjem«, posebej:

Izpostavljamo, da se v času pandemije COVID-19 vsak zase in skupaj kot družba soočamo z negotovostjo na skoraj vseh področjih svojega življenja. Zato je toliko bolj pomembno, da ne dopustimo, da se negotovost prikrade na področja, ki jih znamo in zmoremo obvladovati. Sem sodi zagotovo tudi preventiva raka. Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjuje, da lahko z upoštevanjem 12 enostavnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku preprečimo okrog 40 % vseh smrti zaradi raka. Ta priporočila tudi osrednja tema novega tri-letnega projekta z naslovom »Evropski kodeks proti raku – od malih nog do zlatih let«, ki ga Zveza slovenskih društev za boj proti raku skupaj z regijskimi društvi, Onkološkim inštitutom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zavodom za šolstvo ob finančni podpori Ministrstva za zdravje izvaja v letih 2019–2022.

Spodbujamo posameznike k upoštevanju vseh 12 nasvetov Evropskega kodeksa proti raku, še posebej enajstega»Poskrbite, da bodo vaši otroci cepljeni proti hepatitisu B in HPV«. Okužbam lahko pripišemo okrog 15 % vseh rakov v svetu (v razvitih predelih okrog 7 %) – to spoznanje nam daje povsem nove možnosti preprečevanja raka s cepljenjem. V Sloveniji je precepljenost proti  hepatitisu B po nacionalnem programu cepljenja okrog 80 % in se zmanjšuje, precepljenost proti HPV pa je okrog 60 % in se veča.  

Spodbujamo vse deležnike za podporo Sloveniji na poti k eliminaciji raka materničnega vratu in k doseganju ciljev Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2030: vsaj 90 % precepljenost deklic proti HPV, vsaj 70 % udeležbo žensk na presejalnem programu ZORA in vsaj 90 % žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu ustrezno zdravljenih. Zadnja dva cilja že dosegamo, tudi tretji je dosegljiv. Povsem mogoče je, da bo Slovenija med prvimi evropskimi državami, ki bo dosegla eliminacijo raka materničnega vratu.

Deli z ostalimi