EVROPSKI KODEKS PROTI RAKU - PRIPOROČILA PROTI RAKU NAJ NE OBVISIJO V ZRAKU

EVROPSKI KODEKS PROTI RAKU - PRIPOROČILA PROTI RAKU NAJ NE OBVISIJO V ZRAKU

Evropski kodeks proti raku (Kodeks) že od nastanka leta 1986 z znanstveno utemeljenimi nasveti svetuje, kaj lahko posamezniki naredijo, da si sami čim bolj zmanjšajo ogroženost z rakom. Kodeks je bil že večkrat dopolnjen z novimi spoznanji, nazadnje leta 2014.

Namen projekta “Evropski kodeks proti raku - priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku” je prispevati k preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka s tem, da bomo ciljne skupine poučili o nasvetih Kodeksa in razlogih zanje ter jih opolnomočili za to, da bodo te nasvete udejanili v vsakdanjem življenju.

Cilje programa bomo uresničevali skupaj z regijskimi društvi, z izbranimi ljubljanskimi srednjimi šolami ter izbranimi podjetji in zavodi.

Projekt vodi Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana in finančno podporo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

 

noga-partnerjicopy

Deli z ostalimi