Program DORA se priključuje osveščanju žensk o 12 priporočilih proti raku

Program DORA se priključuje osveščanju žensk o 12 priporočilih proti raku

V Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA, kamor vabijo vse slovenske ženske med 50. in 69. letom, beležijo najvišjo udeležbo žensk od začetka izvajanja programa, ki letos v prvem polletju na ravni države znaša že dobrih 78 %, v posameznih regijah pa udeležba povsod presega 75 %. Prav tako ugotavljajo, da je bila udeležba v epidemiji covid-19 v zadnjih dveh letih v vseh slovenskih regijah višja od 70 %, kolikor je zahtevana po evropskih smernicah presejalnih programov za doseganje ključnega cilja programa – to je znižanje umrljivosti žensk zaradi raka dojk za 25 do 30 %. Od začetka epidemije leta 2020 do konec junija letos so pri več kot 1.500 ženskah odkrili raka dojk. Ženske zaupajo programu in se udeležujejo presejalne mamografije v programu DORA, s katero odkrivajo na dojko omejene rake, večinoma manjše od 1 cm, ki jih ženska sama še ne more zatipati. Če je rak zgodaj odkrit, ko je še omejen na dojko, je verjetnost ozdravitve lahko večja. 

Več info na: https://dora.onko-i.si/novica/letos-najvisja-udelezba-zensk-v-programu-dora-do-zdaj

Čestitamo vsem ženskam in vsem izvajalcem programa DORA!

Deli z ostalimi