Presejalni program ZORA za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na materničnem vratu

Presejalni program ZORA za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na materničnem vratu

Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov pri svojem izbranem osebnem ginekologu, je verjetnost, da bo zbolela za njim, izjemno majhna. Presejalni pregled v tem primeru pomeni iskanje in odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb pri navidez zdravih odraslih ženskah s preprostimi preiskavami ali testi.

Presejanje odkrije ženske, pri katerih obstaja velika verjetnost, da se bo iz odkritih sprememb razvil rak, ali take, ki že imajo začetno obliko raka. To nalogo v Sloveniji od leta 2003 zelo uspešno izvaja organizirani preventivni presejalni državni program ZORA za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu.

 

Cilj programa ZORA

Ime državnega programa ZORA sestavljajo črke iz naslova programa – Zgodnje Odkrivanje predRAkavih sprememb materničnega vratu. Nosilec programa je Onkološki inštitut Ljubljana. Medtem ko je namen programa zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom materničnega vratu v Sloveniji, pa je njegov cilj doseči, da bo 70 do 80 odstotkov žensk v starosti med 20 in 64 let enkrat na tri leta opravilo ginekološki pregled in odvzem brisa materničnega vratu za citološki pregled.

 

Pot ženske skozi program

Presejalne preglede žensk opravljajo izbrani osebni ginekologi na primarni zdravstveni ravni. Ženska lahko pride na presejalni pregled na lastno pobudo; če tega ne stori, jo vsake tri leta povabi njen ginekolog. Če Register ZORA pri določeni ženski tudi v četrtem letu ne zabeleži izvida brisa materničnega vratu, ji pošlje vabilo koordinacijski center ZORA z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Na ginekološkem pregledu ginekolog ženski odvzame bris materničnega vratu. Pošlje ga v citološki laboratorij, ki oceni, ali so celice materničnega vratu v brisu normalne ali patološko spremenjene. Izvid brisa laboratorij sporoči ginekologu. V skladu s klasifikacijo Bethesda je izvid brisa materničnega vratu lahko negativen ali patološki.

Večina žensk ima negativen izvid presejalnega brisa materničnega vratu (v letu 2021 okoli 95 odstotkov), le pri majhnem deležu je izvid patološki (okoli pet odstotkov). Če je izvid patološki, ginekolog žensko povabi na kontrolni pregled ali dodatno kolposkopsko in histopatološko diagnostiko ter po potrebi tudi na zdravljenje v skladu s Smernicami za obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu in Smernicami za obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji.

 

Register ZORA, vir podatkov o pregledanosti žensk in rezultatih pregledov

Pomemben dosežek programa ZORA je vzpostavitev centralnega informacijskega sistema, Registra ZORA, na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Register ZORA je eden redkih registrov v Evropi, ki pokriva celo državo in registrira prav vse izvide brisa materničnega vratu. Zaradi popolne zbirke citoloških in histoloških izvidov ter povezave Registra ZORA s Centralnim registrom prebivalstva in Registrom raka RS ima presejalni program ZORA dober pregled nad pregledanostjo ciljne populacije in učinkovitostjo programa.

 

V zadnjem obdobju pregledanost žensk presega ciljno vrednost

Pregledanost ciljne populacije se izraža kot odstotni delež žensk v starosti 20 do 64 let, ki so v treh letih, kolikor je priporočeni interval med presejalnimi pregledi, opravile vsaj en pregled brisa materničnega vratu. Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Ciljna vrednost je vsaj 70 odstotkov.

Triletna pregledanost žensk v programu ZORA je bila v zadnjem obdobju (2018–2021) okrog 72-odstotna in tako presega ciljno vrednost. Če preračunamo pregledanost na pet let, kolikor je presejalni interval na Nizozemskem, Finskem in v Veliki Britaniji, v državah torej, ki so drugim v Evropi za zgled, je pri nas ta stopnja okrog 86-odstotna in je višja kot v omenjenih državah.

Tako visoke stopnje pregledanosti zagotovo ne bi bilo mogoče doseči brez prizadevanja številnih ginekologov in medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu žensk.

 

Slovenija lahko med prvimi v Evropi doseže eliminacijo raka materničnega vratu

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je novembra 2020 uradno predstavila globalno strategijo za eliminacijo prvega raka na svetu – raka materničnega vratu. Slovenija s programom ZORA že dosega dva od treh ciljev, ki so nujni za eliminacijo raka materničnega vratu: več kot 70-odstotno udeležbo žensk v programu ZORA ter učinkovito zdravljenje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri več kot 90 odstotkih žensk.

SZO je zaradi dobrih rezultatov programa ZORA Slovenijo prepoznal kot državo, ki lahko med prvimi v Evropi doseže eliminacijo raka materničnega vratu. Za dosego tega cilja pa bomo v Sloveniji morali doseči še tretji cilj, to je povečati precepljenost proti HPV na 90 odstotkov.

Članek je objavljen v novi reviji Viva Medicina & ljudje, 27. 1. 2022

Deli z ostalimi