14. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu: 20. do 26. januar 2020

14. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu: 20. do 26. januar 2020

Rak materničnega vratu (RMV) je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Zato je Svetovna zdravstvena organizacija maja 2018 pozvala k boju za eliminacijo RMV kot javnozdravstvenega problema. Slovenija je na dobri poti, da bo med prvimi v Evropi, ki bo uspela ta cilj doseči. Za eliminacijo RMV je v Sloveniji nujno ohranjati vsaj 70 % pregledanost žensk v programu ZORA, 90 % zdravljenje odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu in doseči 90 % precepljenost deklet proti HPV.

V Sloveniji se je po uvedbi Državnega programa ZORA incidenca raka materničnega vratu (RMV) prepolovila. V zadnjih letih pri nas za RMV letno zboli okoli 100‒120 žensk, umre pa jih okoli 40−50. Čeprav je bilo v preteklosti breme RMV v Sloveniji med največjimi v Evropi, se Slovenija v zadnjih letih zaradi učinkovitega programa ZORA že uvršča med države z najmanjšim bremenom RMV. Slovenske ženske so program ZORA dobro sprejele in več kot 70 % se jih redno udeležuje presejalnih pregledov.

Od leta 2009 poteka tudi brezplačno rutinsko cepljenje deklic proti HPV v 6. razredu osnovne šole, brezplačno se lahko cepijo tudi zamudnice. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se precepljenost deklic v šolskem letu 2018/2019 glede na preteklo leto povečala za 10 odstotnih točk in se približala 60 %, kar je zelo razveseljivo. Precepljenost je najmanjša v regijah Ljubljana, Kranj, Novo mesto in Koper, na Koroškem pa se s 87 % že približujejo cilju Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob tej priložnosti so na Onkološkem inštitutu Ljubljana povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu in skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izdali sporočilo za javnost. Kjučno sporočilo in dodatno gradivo preberite na spodnji povezavi:

https://zora.onko-i.si/novice/novica/sporocilo-za-medije-ob-14-evropskem-tednu-preprecevanja-raka-maternicnega-vratu

Deli z ostalimi