Zdravstvenemu domu Brežice v zahvalo za dosedanjo podporo in pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja.

Učiteljskemu zboru in učencem Osnovne šol Koprivnica,za prizadevanje pri osveščanju sokrajanov o sporočilih Evropskega kodeksa proti raku.

Centru za krepitev zdravja Sevnica, ki je pomemben sodelavec Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja, saj s skupnimi močmi izvajata preventivno dejavnost s področja rakavih bolezni.

Profesorskemu zbour in dijakom Šolskega centra Novo mesto in Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, ker že vrsto let aktivno sodelujejo pri organizaciji in izvedbi javnih prireditev v Tednu boja proti raku, Rožnatem oktobru in drugih projektov Dolenjskega društva za boj proti raku., 

Občini Ravne na Koroškem za razumevanje in vso pomoč pri delovanju in izvajanju programov Koroškega društva za boj proti raku.

Gospodu Mitji Bregarju, komercialistu Papirnice B&B Vevče za pomoč pri izvedbi programov Zveze.

Gospe Nuši Konec Juričič, dr. med., vodji delovne skupine za nenalezljive bolezni NIJZ Celje, dolgoletni aktivni članici Društva za boj poti raku regije Celje, ker že vrsto let uspešno deluje pri osveščanju prebivalstva na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja rakavih bolezni.

Gospe Marjeti Peperko, dipl. sanitarni ing., ker že vrsto let kot članica Društva za boj proti raku regije Celje aktivno sodeluje pri promocijskih dejavnostih društva.

Gledališki skupini Gledališča KU – KUC iz Murske Sobote za izvedbo vrste gledaliških predstav s področja zdravega življenja, varnosti v prometu in ekologije, v katerih se skrivajo pomembna sporočila, s katerimi  skušajo na čim bolj razumljiv način približati zdravstveno vzgojno tematiko otrokom.

Gospe Zdenki Tkalec, vzgojiteljici za delo z najmlajšimi, ki jih že v zgodnjem otroštvu na strokoven, izviren in le njej lasten način opremi z vrednotami, veščinami in znanji o zdravem načinu življenja, ki jih spremljajo skozi vse življenje.


Gospe mag. Petri Kamnik, dipl. med. sestri, ker že vrsto let aktivno deluje in izvaja programe v Koroškem društvu za boj poti raku.

Gospe Bojani Viderman, dipl. med. sestri za njeno dolgoletno aktivno sodelovanje v Koroškem društvu za boj proti raku in skrbi za izobraževanje prebivalstva v svojem okolju.

Gospe Andji Damjanovič, vzgojiteljici, ki s svojim delom pomaga pri osveščanju najbolj ranljivih skupin prebivalstva, vzpostavitvi socialne mreže in je zato pomemben sodelavec Društva za boj proti raku Velenje.


Gospodu prof. dr. Janezu Žgajnaru, dr. med. za njegovo strokovno sodelovanje, pomoč in razumevanje pri pripravi in izvedbi vseh naših dejavnosti v zadnjih osmih letih.


ČASTNO ČLANSTVO

 Gospoda prof. dr. Boruta Štabuca, dr. med., dolgoletnega predsednika Zveze, predsednika vzgojno izobraževalne komisije Zveze in prijetnega sodelavca, imenujemo za častnega člana Zveze in se mu za vse njegovo strokovno sodelovanje iskreno zahvaljujemo.