Plakete in priznanja v letu 2018 prejmejo:

PISNI PRIZNANJI (na predlog DBPR Velenje):

Alim Škruba, ekonomska tehnica, za dolgoletno uspešno delo koordiniranja vseh delavnic, ki jih prireja velenjsko društvo.

Manca Potočnik, učiteljica, za uspešno vodenje delavnic preprečevanja socialne neenakosti.

BRONASTI PLAKETI (na predlog DBPR Murska Sobota):

Rok Poličnik, mag. dietetike in soavtor priročnikov za prehrano pri najpogostejših kroničnih boleznih, za delovanje na področju promocije zdrave prehrane.

Ilonka Feher, socialna delavka, za delovanje na področju promocije zdravja na delovnem mestu, v katero vključuje tudi informacije o preprečevanju in zgodnjem odkrivanju raka.

SREBRNE PLAKETE:

Urška Kladnik, dr. med., za dolgoletno aktivno sodelovanje z DBPR Velenje in koordiniranje programa Mladi za mlade na OŠ Gorica.

Osebju Lekarne Sevnica, za dolgoletno kolektivno članstvo v DBPR Brežice. 

Olga Nežman, v. m. s., dolgoletna članica in prizadevna sodelavka DBPR Celje, za delo na področju promocije zdravja in zgodnjega odkrivanja raka.

Katja Jarm, dr. med., specialistka javnega zdravja in članica IO Zveze, ker je že več let naš prizadevni vezni člen med ECL – Evropsko ligo proti raku in Zvezo.

Nataša Grandovec,  dipl. oblikovalka, za mentoriranje umetniško terapevtskih delavnic, ki jih že od leta 2013 prireja za članice društva. 

ZLATE PLAKETE:

Ivica Podrzavnik, dr. med., dolgoletna članica Koroškega DBPR Ravne na Koroškem, za vsa njena strokovna prizadevanja in pomoč pri delovanju društva, pridobivanju članstva in sodelovanju pri organizaciji izobraževanja prebivalstva.

Elizabeta Pšeničnik, v. m. s., dolgoletna članica DBPR Ravne na Koroškem, zaradi njenega širokega znanja, priljubljenosti in motiviranja članov iz Libelič. 

Tatjana Škornik Tovornik,  dipl. san. ing., odgovorna za delo DBPR Celje, saj je, kot je zapisal njihov predsednik, center vsega dogajanja v društvu že od vsega začetka.

ČASTNO ČLANSTVO

Amalija Zdešar, sekretarka Zveze slovenskih društev za boj proti raku, saj je kot sekretarka Zveze slovenskih društev za boj proti raku skoraj 20 let predano skrbela za poslovanje Zveze.