Organi Zveze so:

• skupščina
• izvršilni odbor
• nadzorni odbor
• vzgojno-izobraževalna komisija
• disciplinska komisija.

 

Predstavnike izvolijo člani Zveze za dobo štirih let.

Na skupščini 4. marca 2015, ki je bila volilna,so bili v novo mandatno obdobje izvoljeni:

• v izvršilni odbor: dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., predsednica, doc. dr. Mateja Krajc, dr. med. in Branka Drk, VMS - podpredsednici, Amalija Zdešar, sekretarka

• v nadzorni odbor: predsednica Zvonka Truden in članici: Jadranka Vrh Jermančič, dr. med. in Urška Ivanuš, dr. med.

• v vzgojno-izobraževalno komisijo: predsednica prim. mag. Branislava Belović, dr. med, podpredsednica Fani Čeh, univ. dipl. org. in članici Katja Jarm, dr. med in  Vladka Tomšič, univ. dipl. org., dipl. m. s.

• v disciplinsko komisijo predsednica: Alenka Krenčič Zagode, dr. med.in člana:
mag. Janez Strajnar, univ.dipl. soc. in Jelka Piškur, viš. m. s.