4. februar: SVETOVNI DAN RAKA z geslom »JAZ SEM IN JAZ BOM«

4. februar: SVETOVNI DAN RAKA z geslom »JAZ SEM IN JAZ BOM«

Kronične nenalezljive bolezni, kamor sodi tudi rak, so glavni vzrok smrti in invalidnosti po celem svetu. 

Podatki Registra raka Republike Slovenije kažejo, da v zadnjih letih pri nas zboli za rakom več kot 15.000 prebivalcev, več kot 8.000 moških in skoraj 7.000 žensk, umre pa več kot 6.000, približno 3.500 moških in 2.700 žensk; vendar hkrati med nami živi tudi več kot 100.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli za eno od rakavih bolezni. Grožnja raka se vsakomur veča s staranjem; družbeno breme raka je zato vedno večje – po eni strani zaradi staranja prebivalstva, po drugi pa zaradi vse večje razširjenosti nevarnostnih dejavnikov zanj. Staranju se ni mogoče izogniti, lahko pa bi zmanjšali ogroženost z vsemi drugimi znanimi nevarnostnimi dejavniki. Ker danes vemo, da bi bilo mogoče kar 30–50 % primerov rakavih bolezni preprečiti, je zelo pomembno, da ljudje vedo, kako je to mogoče doseči. Prav temu so namenjena priporočila Evropskega kodeksa proti raku, sodelavke in sodelavci Zveze pa želimo z njimi ne le seznaniti kar največ ljudi, ampak jih tudi spodbuditi, da bi jih upoštevali v vsakdanjem življenju. Zato za nas velja:

SMO ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU IN BOMO ŠIRILI PRIPOROČILA EVROPSKEGA KODEKSA PROTI RAKU.

Deli z ostalimi